120 години традиции в горското стопанство!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Тетевен

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84760.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28195.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32712.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2332-ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84600.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2331-ТТР Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33984.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2333-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46601.00 Първа: 09.06.2023
Втора: 09.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34409.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30691.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24416.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 54683.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18070.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2317мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 35420.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18657.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2319мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 16582.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2318мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 44445.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 88490.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 88581.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23652.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25985.00 Първа: 19.01.2023
Втора: 19.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 85918.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22666.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27694.00 Първа: 19.01.2023
Втора: 19.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 55916.00 Първа: 21.02.2023
Втора: 21.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24365.00 Първа: 19.01.2023
Втора: 19.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42358.00 Първа: 19.01.2023
Втора: 19.01.2023