120 години традиции в горското стопанство!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Тетевен

Обект: 2251-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38304.00 Първа: 15.07.2022
Втора: 15.07.2022