120 години традиции в горското стопанство!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Тетевен

Обект: 2332-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113400.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2331-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13734.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 168684.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51850.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 59908.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45660.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61866.00 Първа: 17.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46602.00 Първа: 17.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181090.00 Първа: 17.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50494.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99540.00 Първа: 17.02.2023
Втора: 24.02.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49689.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 24.01.2023

ДГС Тетевен

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78246.00 Първа: 17.01.2023
Втора: 24.01.2023