120 години традиции в горското стопанство!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Тетевен

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 62252.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2422 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 5319.00 Първа: 28.06.2024
Втора: 28.06.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 47670.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2420мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 145336.00 Първа: 28.03.2024
Втора: 28.03.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 26514.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14277.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15216.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24298.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38745.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 131463.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65257.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024

ДГС Тетевен

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 86614.00 Първа: 26.01.2024
Втора: 26.01.2024