120 години традиции в горското стопанство!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Тетевен

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6697.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4173.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 21423.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7400.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6031.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39193.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 51205.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022