120 години традиции в горското стопанство!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Тетевен

Обект: 2145П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10335.00 Първа: 30.11.-0001

ДГС Тетевен

Обект: 2151-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 37412.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2144П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 1911.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2143П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6330.00 Първа: 11.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2142П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 6864.00 Първа: 14.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2141П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 10014.00 Първа: 14.05.2021
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 1804Д-21 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42315.00 Първа: 01.01.2021