120 години традиции в горското стопанство!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Тетевен

Обект: 2320мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 58942.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2319мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 38916.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2318мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 86288.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2317мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80782.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45660.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2315 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61866.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63161.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2310 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 241416.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46602.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 115949.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43232.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32971.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56203.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2312 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 181090.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2311 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 159264.00 Първа: 15.12.2022
Втора: 22.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 43123.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50494.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 99540.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2302 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49689.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2301 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78246.00 Първа: 14.12.2022
Втора: 21.12.2022