120 години традиции в горското стопанство!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Тетевен

Обект: 2126 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24720.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2125 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2670.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2124 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 2574.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2123 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 11250.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2122 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 44270.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2120 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 24720.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2118 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14523.00 Първа: 17.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2121 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 21525.00 Първа: 17.05.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2119 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 13230.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2117 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14360.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2115 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 42390.00 Първа: 24.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 2114 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 26460.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2113 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10574.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2112 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14882.00 Първа: 02.06.2021
Втора: 02.06.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2111 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 27497.00 Първа: 09.12.2020
Втора: 09.12.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2107 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 7820.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2103мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 93181.00 Първа: 23.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2116 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 14970.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2110 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 10699.00 Първа: 10.08.2021
Втора: 10.08.2021

ДГС Тетевен

Обект: 2109 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 31222.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2108 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 15764.00 Първа: 09.12.2020
Втора: 09.12.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2106мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 16549.00 Първа: 24.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2105мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 47276.00 Първа: 23.11.2020

ДГС Тетевен

Обект: 2104мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 85564.00 Първа: 24.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 2102мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 29392.00 Първа: 23.11.2020
Втора: 01.01.1970

ДГС Тетевен

Обект: 2101мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Таен търг 51556.00 Първа: 23.11.2020