120 години традиции в горското стопанство!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Тетевен

Обект: 2236 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 2100.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2235 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38934.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2234 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6071.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2233 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4326.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 37087.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2231 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 5040.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 49053.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7288.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22276.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20568.00 Първа: 20.07.2022
Втора: 27.07.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2202ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 124013.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6697.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 4173.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25875.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7400.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6031.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 39193.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 51205.00 Първа: 23.03.2022
Втора: 30.03.2022

ДГС Тетевен

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18817.00 Първа: 09.09.2022
Втора: 16.09.2022