120 години традиции в горското стопанство!

Конкурси

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 23-24.07.2016г. на територията на ТП ДГС Тетевен а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 23-24.07.2016г. на територията на ТП ДГС Тетевен ЗАПОВЕД